AB PROJEMİZİN 2. TOPLANTISI
AB PROJEMİZİN 2. TOPLANTISI
03 Mayıs 2018

İl Müdürlüğümüzün “Avrupa Karbon Ayak İzi Optimizasyonu-ECO2 (European Carbon Footprint Optimisation-ECO2)” isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projesinin 2. toplantısı 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Portekiz’in Porto kentinde yapıldı.

Proje ortağımız “Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura”nın ev sahipliğinde yapılan 2. toplantıya İl Müdürlüğümüz adına İl Müdürümüz Sayın Osman KAZGAN ve proje yürütücüsü Biyolog Cemile ABDULGANİOĞLU katılım sağladı.

Toplantıda, proje koordinatörü tarafından hareketlilik projelerinin yönetilmesi ve raporlanması için Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş web platformu olan Hareketlilik Aracı (Mobility Tool) tanıtıldı ve bu platform için proje ortaklarından istenen bilgiler ve projenin finansal konuları (mali raporlar, ilgili belgeler, şablonlar vb.) hakkında sunum yapıldı. Projenin yaygınlaştırma stratejisi gözden geçirildi ve projenin uygulanmasından bu yana proje koordinatörü ve ortaklar tarafından yapılan yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Projede yer alan okulların karbon ayak izinin tanımlanması için oluşturulan IT destekli “Karbon Ayak İzi Hesap Makinası” bilgisayar programının onaylanmasından bu yana yapılan işlemler gözden geçirildi, proje ortağı okulların aylık verilerini bir yıl boyunca hesap makinasına düzenli bir şekilde kaydetmeleri istendi, program ile ilgili yaşanan zorluklar/problemler tartışıldı. Proje kapsamında hazırlanacak olan eğitim videoları için belirlenen konular gözden geçirildi, video içeriği ve izlenecek strateji belirlenmeye çalışıldı. Mayıs 2018’de Portekiz’de proje ortağımız tarafından düzenlenecek olan  “Yeşil Gün- Karbon Ayak İzi” isimli ulusal etkinliğin içeriği ve yapılacak çalışmalar belirlendi.