BAKANLIĞIMIZCA 23.08.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN MUDURNU BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN İLANI
07 Eylül 2017

 Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Dolayüz Köyü sınırlarında bulunduğu, koordinatları belirtilen alanın belediye mücavir alan sınırları içine alınması talebi, Bakanlık Makamının 22/08/2017 tarihli sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca 1265 onama numarası ile 23.08.2017 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı mücavir alan paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2013 tarihli ve 2013/22 sayılı Genelgesinin 2. Bölüm (B) fıkrası uyarınca İl Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet sayfasında 07.09.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.