BAKANLIĞIMIZCA 29.11.2016 TARİHİNDE ONAYLANAN BOLU BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN İLANI
01 Ocak 1900

 Bolu İli, Merkez İlçesi, Çakmaklar, Salıbeyler, Pirahmetler, Alpagut, Karabeyler, Demirciler Yaylaları, At Yaylası, Kürkçüler, Ağaççılar, Kılıçarslan, Sandallar, Paşaköy, Çivril Yaylaları ve yakın çevresinin bulunduğu, koordinatları belirtilen alanların belediye mücavir alan sınırları içine alınması talebi, Bakanlık Makamının 23/11/2016 tarih ve 19334 sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı mücavir alan paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2013 tarihli ve 2013/22 sayılı Genelgesinin 2. Bölüm (B) fıkrası uyarınca İl Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet sayfasında 07.12.2016 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.