BOLU 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI KIŞLASI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI İLANI
25 Nisan 2018

Bolu İli, Merkez İlçesinde bulunan 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Kışlasına ilişkin "Askeri Alan" ve "Orman" kullanımı amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile Milli Savunma Bakanlığı  ile  Bakanlığımız  arasında  imzalanan  04/06/2008  tarihli  ve  3258  sayılı  Protokol kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesine istinaden Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) tarafından 19.04.2018 tarihinde re ‘sen onaylanmıştır.

 

Bolu İli, Merkez İlçesinde bulunan 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Kışlasına ilişkin "Askeri Alan" ve "Orman" kullanımı amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25.04.2018 tarihinden itibaren Müdürlüğümüz internet sayfası ve ilan panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

BOLU 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI KIŞLASI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI İLANI