BOLU ili MERKEZ, ilcesi SEMERCİLER KÖYÜ KABRİSTANYANI MEVKİİ 0 ADA 462 PARSEL mevkiinde ÇED OLUMLU
07 Haziran 2018
BOLU ili MERKEZ, ilcesi SEMERCİLER KÖYÜ KABRİSTANYANI MEVKİİ 0 ADA 462 PARSEL mevkiindeki TAHSİN AKDUMAN tarafından yapılması planlanan 27948 ADET / DÖNEM KAPASİTELİ HİNDİ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; BOLU Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de BOLU Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.