ÇEVRE DOSTUNU ARIYOR!
10 Mart 2017

ÇEVRE DOSTU PROJESİ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

 

Bolu Valisi Aydın Baruş ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Bolu’da İl Müdürlüğümüzce başlatılan ‘Çevre Dostu Projesi’nin tanıtımını yaptı. Bolu Valisi Aydın Baruş tanıtım toplantısında, Bolu’nun en yaşanabilir iller arasında  birinci il olması için çalıştıklarını söyledi.

 

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Muhsin Karagüzel ile basın mensupları katıldı.

 

VALİ BARUŞ PROJEYİ TANITTI

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, proje ile ilgili genel bilgiler verdi. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu projenin gerçekleştiğini dile getiren Vali Baruş, “Bu proje dolayısıyla sizlere bilgi aktarmak ve Bolu Belediyemizin bu projeyle ilgili teşviklerini size anlatmak için toplandık. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinin,  turizm tesislerinin, apartman ve site yönetimlerinin, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çevre ile ilgili yaptığı yatırımları ve çevresel yönetime ilişkin girişimlerini teşvik etmek, bu yöndeki çalışmalarını desteklemek amacıyla “Çevre Dostu Projesi” başlattık. Bu kapsamda Valilik Makamının 27/12/2016 tarih ve 4588 sayılı onayı ile “Çevre Dostu Sertifikası Usul ve Esasları Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Çevre Dostu projesindeki teşviklerden yaralanmak isteyen  kurum ve  kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze müracaat ederek yapılacak değerlendirme sonucunda bu projedeki ayrıcalıklarımızdan yararlanma imkanı bulacaklar” dedi.

 

Tanıtım toplantısının devamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Şube Müdürü ve AR-GE Sorumlusu Resul Deveci proje ile ilgili bir sunum yaptı. Yapılan sunumda projenin gerekçeleri ve içeriği ile ilgili konularda katılımcılara bilgiler verdi.

 

“NEDEN EN YAŞANABİLİR İL BOLU OLMASIN”

 

Yapılan sunumun ardından Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından programın amacı ile ilgili bilgiler verdi. “Gerçekten dünyanın ve ülkemizin çok önemli doğal değerlerine sahip, adeta ülkemizin incisi konumunda olan Tabiatın Kalbi Bolu’yu çevre dostu bir il olarak devam ettirmek,  çevremizi korumak ve gelecek nesillerimize sağlıklı, yaşanabilir bir şehir bırakmak projemizin amacıdır. İlimiz, ülke genelinde yapılan son araştırmalarda en yaşanabilir şehirlerarasında 3’üncü sırada.  Biz bunu niye birinciliğe taşımayalım diye düşünüyoruz. Bolu’daki çevre standartlarını artırırsak, enerjimizi tasarruflu kullanırsak, çevremizi kirletmeden faaliyetlerimizi yürütürsek, evsel ve sanayi atıklarının güzel bir şekilde çevreye zarar vermeden imhasını sağlayabilirsek bu proje gerçek amacına ulaşacaktır. Bu kapsamda da belediyemiz çok önemli kararlar aldı. Belediye Meclisinde bu konu görüşüldü ve Belediye bu projeyi destekleme kararında olduğunu gösterdi” şeklinde konuştu.

 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Çevre Dostu Projesi kapsamında Belediye Meclisinde almış oldukları kararları aktardı. Başkan Yılmaz konuşmasında bu proje kapsamında Belediye tarafından sağlayacakları kolaylıkları basın mensuplarına aktardı.

 

PROJE İLE İLGİLİ DETAYLAR NELER?

 

Yönerge kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan sanayi tesisleri, turizm tesisleri, apartman ve site yönetimleri, kamu kurumları, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarından yönergenin ekinde yer alan kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 85(seksenbeş) puan ve üzerinde alanlara Çevre Dostu Sertifikası verilecektir.

Ancak; başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde her hangi bir çevre cezası almamış olması gerekmektedir.

            Verilen Çevre Dostu Sertifikalarının süresi 3 (üç) yıl geçerli olup bu süre içerisinde  yapılacak denetimlerde sertifika sahibinin sertifika alma şartlarını kaybettiğinin tespiti  halinde, verilen sertifika sertifika alma şartları yerine getirilinceye  kadar bir kereye mahsus olmak üzere askıya alınacaktır. Sertifika alma şartının ikinci kez kaybedilmesi durumunda verilen sertifika iptal edilecektir. Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvuruları bir yıl süre ile değerlendirilmeyecektir.

            Çevre Dostu Sertifikasına sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler için Belediyemiz tarafından atık su ve içme suyu bedellerinde, Mahalli Çevre Kurulumuz tarafından  tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinde indirimli tarife uygulanacaktır.

           

            Bu kapsamda Çevre Dostu Sertifikası olanlara;

 

-          Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 2,65 TL/Kg dan 2,35 TL/Kg’a

-          İçme Suyu Bedeli:

Meskenlerde; 2,75 TL den 2,50 TL’ye

Ticarethanelerde; 6,60 TL’den 6,00 TL’ye

-          Atıksu Bedeli:

Konutlarda; 1,00 TL den 0,90 TL’ye

Ticari Kuruluşlarda; 1,20 TL den 1,10 TL’ye indirilmiştir.

 

Kısacası;

            Enerjiyi verimli kullanarak, sularımızı koruyarak ve tasarruflu kullanarak, düzenli bir atık yönetim sistemi oluşturarak, havamızı koruyarak, hem doğal çevreye katkıda bulunmak, hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bolu bırakmak amacıyla hayata geçirilen «ÇEVRE DOSTU PROJESİ» nin hem Bolu’muza hem de ülkemize faydalı bir proje olacağı düşünülmektedir.

 

Çevre Dostu Sertifikası Usul ve Esasları Yönergesi’ne ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.