ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
24 Mart 2016

 BAKANLIĞIMIZCA 07.03.2016 TARİHİNDE ONAYLANAN BOLU İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

 

Bolu İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde yapılan değişiklikler 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımız tarafından 07.03.2016 tarihinde onaylanmış olup, söz konusu plan hükümleri değişikliği 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 33. Maddesi gereğince İl Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet sayfasında 24.03.2016 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir. 24.03.2016

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Zeliha POLAT / İmar ve Planlama Şube Md. V.

                                         zeliha.polat@csb.gov.tr / (0 374 ) 270 35 73-74/1105

 

BOLU İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

III.4.2 no'lu plan hükmü değişikliği

VI.1.1.4. no'lu İptal edilen plan hükmü

VI.2.2. no'lu plan hükmü değişikliği

Onay