Göynük İlçesi, Sünnet Göl’ü kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisi onaylandı
Göynük İlçesi, Sünnet Göl’ü kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisi onaylandı
09 Şubat 2018

Bolu Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca, İlimiz, Göynük İlçesi, Sünnet Göl’ü kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliği de dikkate alınarak arazide tespit edilen ve 1/1000 ölçekli H25-b-10-a-4-c, H25-b-10-a-4-d, H25-b-10-d-1-d, H25-b-10-d-1-c, H25-b-10-d-1-d, H25-b-10-d-4-a, H25-b-09-c-2-c ve H25—b10-d-1-a  nolu halihazır harita paftaları üzerine geçirilen kıyı kenar çizgisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 22.01.2018 tarihli ve 4916 sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Tutanak için tıklayınız.

Kıyı Kenar Çizgisi Harita için tıklayın.