İLİMİZ GEREDE İLÇESİ DEMİRCİLER MAHALLESİ RİSKLİ ALAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
23 Şubat 2017

 Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 Sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 17.02.2017 tarihinde re’sen onaylanan İlimiz Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 11,75 hektarlık alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.02.2017 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzün internet sayfası ve ilan panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 23.02.2017