İmar Barışı
İmar Barışı
08 Haziran 2018

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 06.06.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olup özetle;
- Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar için verilir.
- Yapı Kayıt Belgesi müracaatları 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.
- Müracaatlar şuan itibari ile yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, sadece e-devlet üzerinden yapılacaktır. Yapılacak müracaatta yapıya ait 2 adet fotoğraf ile birlikte başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
- Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda %3 ticari kullanımlarda %5 oranındadır.
- Müracaat aşamasında tereddütte düşülen konularda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde yer alan bankolardan bilgi alınabilir.

e-Devlet Üzerinden Yapılacak Müracat İçin Gereken Bilgiler

1) e - Devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı
toplam alanları (m²).
7) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı.
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²)
(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan
yoksa beyan edilecek alan (m²).
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek).
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi.
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.
Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.

İmar Barışı'na ilişkin merak edilen herşey için

imarbarisi.csb.gov.tr/


Videolar