"İNŞAAT MÜHENDİSİ VE MİMARLARA YÖNELİK STA4CAD EĞİTİMİ" KONULU PROJEMİZ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.
19 Haziran 2017

 İl Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan inşaat mühendisi ve mimarların gelişen teknoloji dünyasında bilgi sirkülasyonunu düzenli ve verimli bir şekilde uygulayabilmesi adına mevcut programları en iyi şekilde kullanabilmelidir. Bu kapsamda yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarıp bilgi düzeylerinin geliştirilmesi adına “İnşaat Mühendisi ve Mimarlara Yönelik Sta4CAD Eğitimi” konulu Teknik Destek Projesi hazırlanarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulmuş olup projemiz destek almaya hak kazanmıştır.

 

           İl Müdürlüğümüzün ARGE birimince hazırlanmış olunan proje kapsamında personelimize; Statik Betonarme, Modelleme, Mimari Entegrasyon, Analiz, Betonarme Hesaplar, Güçlendirme Projeleri, Çizimler ve Detaylar, Raporlama konularında bilgilendirme eğitimi verilerek 2007 deprem yönetmenliğine uygun ve mevcut arsanın en üst düzeyde kullanılmasına yönelik rantabl kamu binaları ve yerleşim merkezlerinin oluşturulması ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapıların risk analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.