SCHOTT ORİM CAM SAN.TİC. A.Ş.’NE ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI VERİLDİ
SCHOTT ORİM CAM SAN.TİC. A.Ş.’NE ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI VERİLDİ
06 Haziran 2018

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinin, turizm tesislerinin, apartman ve site yönetimlerinin, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çevre ile ilgili yaptığı yatırımları ve çevresel yönetime ilişkin girişimlerini teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmalarını desteklemek amacıyla “Çevre Dostu Projesi” başlatılmış olup,  bu kapsamda Valilik Makamının 27/12/2016 tarih ve 4588 sayılı onayı ile “Çevre Dostu Sertifikası Usul ve Esasları Yönergesi” yürürlüğe girmiştir.        

Enerjiyi verimli kullanarak, sularımızı koruyarak ve tasarruflu kullanarak, düzenli bir atık yönetim sistemi oluşturarak, havamızı koruyarak hem doğal çevreye katkıda bulunmak, hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bolu bırakmak amacıyla hayata geçirilen Çevre Dostu Projesi’nin hem Bolu’muza hem de ülkemize faydalı bir proje olacağı düşünülmektedir.

Yönerge kapsamında başvuruda bulunan ve değerlendirmeler neticesinde 85(seksenbeş) puan ve üzerinde alan gerçek ve tüzel kişilere Çevre Dostu Sertifikası verilmektedir.        

Çevre Dostu Sertifikasına sahip gerçek ve tüzel kişiler için Bolu Belediye Başkanlığı tarafından atık su ve içme suyu bedellerinde, Mahalli Çevre Kurulumuz tarafından tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinde indirimli tarife uygulanmaktadır.

Bugüne kadar 1 adet kamu kurumu, 3 adet sanayi tesisi ve 6 adet sağlık kuruluşu Çevre Dostu Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda SCHOTT ORİM CAM SAN.TİC. A.Ş.’de sertifika almaya hak kazanmış olup tesisimize sertifikası takdim edilmiştir.