Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

2013 YILI EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

18 Ocak 2013
2013 YILI EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

2013 YILI EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

         Hava kirliliğinin başlıca sebeplerinden birisi olan motorlu taşıt kaynaklı egzoz emisyonları özellikle trafiğin yoğun olarak yaşandığı kent merkezlerinde önemli bir çevresel problem oluşturmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılmasında egzoz gazı emisyon ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşımaktadır.

        4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesini (h) bendi gereğince “Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek, izlemek ve denetlemek “ görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

         Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliği ve etkilerinden, canlıları ve çevreyi korumak amacıyla egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak ve ölçümler yaparak kontrol etmek, gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         Çevre Kanununun Ek 4’üncü maddesi uyarınca, motorlu kara taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümlerini Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarını 7’nci maddede belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

        Taşıt sahibi, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ilgili bölüme yapıştırıldığı motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatını, taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde ölçüm sonucunu belgeleyen çıktıyla birlikte denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin devamının takibi amacıyla ruhsatın, üzerinde egzoz gazı emisyon ölçüm pulu yapıştırma yeri dolana kadar tahrifat olmaksızın saklanması ve denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur.

         Egzoz gazı emisyon ölçümü yapmak üzere başvuru yapacak istasyonların TS 12047 “Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin- Kurallar” standardını sağlayan sabit istasyon veya TS EN ISO/IEC 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardını sağlayan sabit veya Mobil Araç Muayene İstasyonu olması gerekmektedir.

         Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu Bedeli, 2013 yılı için KDV dahil 32 TL (Otuziki Türk Lirası), Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı bedeli ise KDV dahil 5 TL (Beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

“Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ilimizde egzoz emisyon ölçüm yetkisi 11 adet sabit ve 1 adet mobil olmak üzere toplam 12 (oniki) adet istasyona verilmiştir.

 

SABİT İSTASYONLAR:

 

-Çarıkçı Trans Ulus. Nak. Tur. Yedek Parça İmal. ve Tic. Ltd. Şti.

Aşağısoku Mah. E-5 Karayolu Cad. No:73 BOLU

 

-Çarıkçı Trans Ulus. Nak. Tur. Yedek Parça İmal. ve Tic. Ltd. Şti.

Gerede-Karabük Yolu Üzeri 13.Km Gerede/BOLU

 

-Bolu As Otomotiv Tur. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti

Sanayi Sitesi Mert Sokak No:2 BOLU

 

-Özak Otomotiv Nak. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Emek Sanayi Sitesi C Blok No: 1-5-6 BOLU

 

-Gümüş Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti.

Sanayi Sitesi 3. Blok No:3 BOLU

 

-Bolu Taşıt Muayene İstasyonları İşletim Tic. A.Ş.

Yeni Akçakavak Köyü Mevkii D-100 Karayolu Üzeri No:93 BOLU

 

-Bolu-Gerede Taşıt Muayene İstasyonları İşletim Tic. A.Ş.

Yunuslar Köyü Mevkii Gerede-Karabük Yolu 13. Km. No:34 Gerede/BOLU

 

-Görür Oto. Nak. Petr. Ürün. Mobilya Müt. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

D-100 Karayolu Üzeri Karacaağaç Köyü Mevkii BOLU

 

-Okan Tur Nakliyat İnş. Tur. Otom. Tic. San. Ltd. Şti.

Aşağısoku Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 205/1 BOLU

 

-Arslan Otomotiv İnşaat Petrol Cihan Arslan ve Ortakları

D-100 Karayolu Üzeri Karacaağaç Mevkii No:35 BOLU

 

- Albayraklar Otomotiv Lastik Petrol Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Albayraklar Center Sanayi Kavşağı Yıldırım Beyazıt Cad. No:2 BOLU

 

MOBİL İSTASYON:

 

-Bolu Taşıt Muayene İstasyonları İşletim Tic. A.Ş.

Yeni Akçakavak Köyü Mevkii D-100 Karayolu Üzeri No:93 BOLU

 

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırma periyotları taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak aşağıda belirtildiği gibidir.

 

a) Hususi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir.

b) Resmi otomobiller ilk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir.

c) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir.

d) Trafikte seyreden tüm motorlu taşıtlar on yaş sonunda yılda bir.

 

Bu doğrultuda, motorlu taşıt sahiplerinin egzoz emisyon ölçümlerini süresi içerisinde yaptırmaları, egzoz emisyon ölçüm süresi geçmiş motorlu taşıtların ise en kısa sürede yetkili egzoz emisyon ölçüm istasyonlarında gerekli ölçümleri yaptırarak egzoz emisyon ölçüm pulu almaları gerekmektedir.

2013 yılı boyunca aylık olarak oluşturulacak program dahilinde İlimiz genelinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli ve kolluk kuvvetlerinin katılımı ile motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının ilgili yönetmelikte belirlenen sınırlar içerisinde olup olmadığı ve belirlenen periyotlar içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırıp yaptırmadığı hususlarında denetimler gerçekleştirilecektir.

Yapılacak bu denetimlerde, ölçüm yapılması gereken periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmadığı tespit edilen motorlu kara taşıt sahiplerine 842 TL, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu kara taşıt sahiplerine ise 1689 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır