Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre Dostu Hastane Projesi

     İl Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Çevre Dostu Projesi Kapsamında; Hastanelerde oluşan atıkların kaynağında daha doğru ayrıştırılmasını sağlamak için gerekli bilinci oluşturmak, sürdürülebilir sistemler kurmak, bu doğrultuda atıkları kaynağında azaltarak çevre kirliliğinin önlemesine katkıda bulunmak amacıyla Valiliğimiz himayelerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce  Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile birlikte başlatılan “Çevre Dostu Hastane Projesi” 5 Haziran Dünya Çevre gününde yapılan sertifika töreniyle sonuçlandırılmıştır.

     Proje kapsamında hastane bazında gönüllüler seçilmiş olup, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına eğitimler düzenlenmiştir. Nihai olarak Çevre Dostu Sertifikası Alma Kriterleri çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılmış olup “ÇEVRE DOSTU SERTİFASI” verilecek hastaneler belirlenmiştir. Çevre Dostu Sertifikası alan hastanelere, sertifikanın geçerli olduğu süre içerisinde tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti olarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özel fiyat uygulanacaktır.

Çevre Dostu Sertifikası alan hastaneler arasından en yüksek puanı alan hastaneye ise  “ÇEVRE DOSTU HASTANE BELGESİ” verilmiştir.

“ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI” almaya hak kazanan hastaneler;

1.İzzet Baysal Devlet Hastanesi

2. AİBÜ İzzet Baysal  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3.AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

“ÇEVRE DOSTU HASTANE BELGESİ”  almaya hak kazanan hastane;

AİBÜ İzzet Baysal  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

     Verilen Çevre Dostu Sertifikalarının süresi 1 yıl geçerli olup 05 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir. Yıl içerisinde periyodik olarak 3’er aylık  dönemlerde denetimler yapılacak olup, denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi halinde bir kereye mahsus olmak üzere olumsuzluklar giderilinceye kadar verilen sertifika askıya alınacak olup, ikinci defa olumsuzluk tespit edilirse sertifika iptal edilecektir. Sertifikası iptal edilen kuruluşların yeni sertifika başvuruları  bir yıl süre ile değerlendirilmeyecektir.

     İl Müdürlüğümüz tarafından Çevre Dostu Projesi her yıl devam ettirilecek ve sanayi tesislerine, eğitim kurumlarına, konutlara ve kamu kurumlarına da uygulanacaktır.

Kanatlı Hayvan Atıklarının Bertaraf Edilmesi ve Geri Dönüşüm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Örnek Model Ortaya Konulması Projesi

     Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2015 yılı için uygulanan TR42/15/DFD - Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamındakarşılıksız destek almaya hak kazanan İl Müdürlüğümüzün TR42/15/DFD/0006 nolu ve Kanatlı Hayvan Atıklarının Bertaraf Edilmesi ve Geri Dönüşüm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Örnek Model Ortaya Konulması başlıklı projesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup, nihai rapor MARKA tarafından kabul edilmiştir.

     Diğer bölgeler için de örnek bir model ortaya koymak amacı ile hazırlanan proje kapsamında; Ülke içerisinde tavukçuluk sektörü ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılan çalışmaları yerinde görmek ve fikir alış verişinde bulunmak amacıyla İzmit, Balıkesir, Manisa ve Yozgat illerine teknik gezi düzenlenmiş olup, Bolu ili sınırlarında kanatlı hayvan atık dönüşüm tesislerinin kurulmasına yönelik çok yönlü fizibilite raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan fizibilitede, öngörülen niteliklerde modern atık geri dönüşüm tesisinin inşa edilmesinin getireceği faydalar ortaya konulmuş olup, atık geri dönüşüm tesisinin inşası için en uygun teknoloji saptanarak çevresel etkiler, koruma önlemleri ve maliyeti araştırılmıştır. Atık geri dönüşüm tesisi ile ilgili olarak ekonomik fayda-maliyet analizi gerçekleştirilmiştir.

     Özellikle etlik piliç altlıklarından kaynaklanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı proje kapsamında hazırlanan Fizibilite Raporu için tıklayınız.