Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Görev Yapmış İl Müdürlerimiz
İL MÜDÜRLERİMİZ
                        
               
Muzaffer ÖZER
Kemal GİRAY H. İrfan BAYRAM
Sabri FIRAT
Sefer ALTUNDAĞ
İl Müdürü   İl Müdürü V. İl Müdürü   İl Müdürü   İl Müdürü V.
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
1974-1981   1981-1984 1984-1986   1986-1997   1997-1997
          1997-1998     
          1999-2000    
               
     
 Mehmet ÇETİN    Adnan CUMHUR Mustafa RAMAZAN   Sadi ŞENTÜRK   Hayrettin HUYUT
 İl Müdürü V.    İl Müdürü İl Müdürü    İl Müdürü    İl Müdürü V.
               
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
  Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
  Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
  Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
               
1998-1999   2000-2000 2000-2002   2002-2003   2004-2005
 
2003-2004
    2005-2010          
               
       
Murat KUL
Yusuf KADI Ufuk Nurullah BİLGİN
Mehmet Süleyman KARA 

İl Müdürü
İl Müdürü V. İl Müdürü
İl Müdürü V. 

               
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü


Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü               
 2010-2012
2012-2013 2013-2014 
2014-2017