Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Görev Yapmış İl Müdürlerimiz
İL MÜDÜRLERİMİZ
         
Muzaffer ÖZER Kemal GİRAY H. İrfan BAYRAM Sabri FIRAT Sefer ALTUNDAĞ
İl Müdürü İl Müdürü V. İl Müdürü İl Müdürü İl Müdürü V.
         
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
         
1974-1981 1981-1984 1984-1986 1986-1997 1997-1997
      1997-1998   
      1999-2000  
         
         
 Mehmet ÇETİN  Adnan CUMHUR Mustafa RAMAZAN Sadi ŞENTÜRK Hayrettin HUYUT
İl Müdürü V. İl Müdürü İl Müdürü İl Müdürü İl Müdürü V.
         
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
         
1998-1999 2000-2000 2000-2002 2002-2003 2004-2005
  2003-2004      
  2005-2010      
         
         
Murat KUL Yusuf KADI Ufuk Nurullah BİLGİN Mehmet Süleyman KARA  Osman KAZGAN
İl Müdürü İl Müdürü V. İl Müdürü İl Müdürü V.  İl Müdürü V.
         
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
         
 2010-2012 2012-2013 2013-2014  2014-2017  2017-2020