Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Sıfır Atık Vizyonu İle Hayvansal Atıkların Yönetimi Çalıştayı

ÇALIŞTAY 1. GÜN

 

1. OTURUM SUNUMLARI

Ülkemizde Sıfır Atık Çalışmaları / Hülya ÇAKIR

Hayvansal Atıkların Yönetimi ve Mevzuat Bilgisi / Demet ERDOĞAN

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklı Kirliliği Önlemeye Yönelik Çalışmalar / Ali KILIÇ ÖZBEK

 

2. OTURUM SUNUMLARI

Hayvansal Dışkıların Hayvan Sağlığına Etkileri / Bayram SERTKAYA

Kanatlı Hayvancılık Sektöründe Biyogüvenlik / Doç.Dr.Fetiye ÇÖVEN

Hayvansal Atıkların Çevresel Etkileri ve Çiftliklerden Kaynaklanan Atıkların Yönetimi / Prof.Dr.Saim ÖZDEMİR

Hayvancılık Faaliyetleri ve İklim Değişikliği / Prof.Dr.Nusret KARAKAYA

Hayvansal Atıkların Yüzeysel ve Yeraltı Su Kalitesine Etkisi / Dr. Gamze DOĞDU

Hayvancılık Sektöründe Koku Emisyonlarının Önlenmesi ve Koku İndirgeme Sistemleri / Doc.Dr. Faruk DİNÇER - Fatih Kemal DİNÇER

Koku Emisyonlarının Önlenmesi ve Koku İndirgeme Sistemleri Uygulama Örnekleri / Mehmet BURSALIOĞLU

 

ÇALIŞTAY 2.GÜN

 

3. OTURUM SUNUMLARI

Kesimhane Atıklarının Yönetimi / Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Hayvansal Kaynaklı Sıvı Atıkların Yönetimi / Prof.Dr. Bülent KESKİNLER

Biyokütleden İleri Termal Yöntemler ile Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Üretimi / Prof. Dr. Murat DOĞRU

Biyogaz Yöntemleri ve İkincil Ürünler / Prof.Dr. Nuriye ALTINAY PERENDECİ

Kompostlaştırma ve Hayvansal Dışkılarının Gübre Amaçlı Kullanımı / Prof. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR

Hayvansal Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi Sürecinde Gerekli Mevzuat Bilgisi / Ertuğrul YILDIZ

BMC Moerdijk projesinin NEDENİ ve NASILI - 1 / Pieter Van BEUZEKOM

BMC Moerdijk örnek vaka incelemesi Tavuk dışkısını yakarak Yeşil Enerjiye dönüştürmenin avantajları - 2 /  Pieter Van BEUZEKOM

BOLU İlinde Hayvansal Dışkıların Yönetimine İlişkin Uygulamalar / Resul DEVECİ