Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

Akkaya Travertenleri Doğal Sit İlanı

19 Ekim 2021

Bolu ili, Merkez İlçesi, Çepni Köyü sınırları içinde yer alan Akkaya Travertenleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmesini içeren, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 01.12.2020 tarih ve 123 sayılı kararının; “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”ı 13.09.2021 tarih ve 1713254 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmış olup 19.09.2021 tarihli ve 31603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “Kesin Korunacak Hassas Alan”ı ise 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 maddesine göre söz konusu tescil kararı 30.09.2021 tarihli ve 4553 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet sayfasında 13.10.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca bahse konu tescil edilen alan sınırlarına ve koordinatlarına http://tvksays.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır