Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

24 Ekim 2023
BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
BOLU İL MERKEZİ, GEREDE, MUDURNU VE GÖYNÜK’TE DERELERİMİZİN DAHA TEMİZ AKMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

     İlimiz merkezinde gerek tesislerden gerekse konutlardan kaynaklanan atıksuların arıtılması için Bolu Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen atıksu arıtma tesisi kapasitesinin yetersizliği nedeniyle yeterli arıtımı sağlayamamakta bu da büyüksu deresi boyunca karadenize kadar uzanan bir kirliliğe sebebiyet vermektedir. Ayrıca Gerede İlçemizde bulunan organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan atıksular Gerede çayını, İlçelerde bulunan kanatlı hayvan kesimhanelerinden kaynaklanan atıksular ise arıtılmasına rağmen zaman zaman Mudurnu ve Göynük ilçelerimizde akarsuların kirlenmesine neden olabilmektedir.

    Bu olumsuz durumun önüne geçilmesi amacıyla Valiliğimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sürekli yapılan denetimlerin yanı sıra bazı önlemlerin de alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1.Bolu Belediyesinin arıtma tesisine bağlı olan Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. Tic. A.Ş. ve Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ne ait Bolu kesimhane tesislerinin, KS Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ne ait rendering tesisinin, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Narven Sağlık Termal Turizm İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Termal Turizm Tesisi  ve Arçelik A.Ş. tesisinin münferit atıksu arıtma tesisi yapmaları Mahalli Çevre Kurulunda kararlaştırılmıştır.

Karar gereğince, kesimhaneler ve rendering tesisleri Haziran-2024, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ağustos-2024, Narven Sağlık Termal Turizm İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. termal turizm tesisi  ve Arçelik A.Ş. tesisi ise Ekim-2024’e kadar münferit atıksu arıtma tesislerini yapacak ve işletmeye alacaklardır.

2. Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği gereğince, kurulu kapasitesi 5000 m3/gün ve üzerinde atıksu arıtma tesisi bulunan sanayi tesislerinin çıkış suyunda sürekli ve otomatik olarak pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM) gibi suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametreleri ölçmek ve sürekli takibini sağlamak amacıyla bu tesislere sürekli atıksu izleme sistemi kurulmaktadır.

Valiliğimizce yüzeysel su kaynaklarımızda yaşanan ve yaşanabilecek kirlilikleri önlemek amacıyla  kurulu kapasitesine bakılmaksızın;

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gerede Organize Sanayi Bölgesi ile Ak Piliç (Bolu Kesimhanesi), Er Piliç (Bolu, Mudurnu ve Göynük kesimhaneleri), Beypiliç (Bolu Kesimhanesi),  Best Tavukçuluk (Göynük kesimhanesi), Gerede Jelatin San. Tic. A.Ş. (Gerede), Halavet Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (Gerede),  Linter Tekstil A.Ş. (Gerede) tesislerine ait yapılmış/yapılacak atıksu arıtma tesislerinin çıkışına, atıksu debisi ve kirlilik yükü takibinin online yapılabilmesi amacıyla SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) kurdurulması ve Bakanlık online izleme sistemine dahil edilmesi Mahalli Çevre Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır. Bu sayede kirletici yükü yüksek tesisler sürekli takip edilecek ve gerekli tedbirler ve yaptırımlar geciktirilmeden uygulanabilecektir.

İlimizde yaşanan ve yaşanması muhtemel su kirliğini önlemek amacıyla alınan bu tedbirler Valiliğimiz koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından sürekli takip edilmekte, alınan kararlara ve çevre mevzuatına aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır