Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

Bolu ili, Seben ilçesi, Kabak Köyü Doğal Sit Alanı Tescili

10 Nisan 2023

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesi gereğince; Bolu ili, Seben ilçesi, Kabak Köyü Doğal Sit Alanının koruma statüsü Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yeniden değerlendirilerek, 14.03.2023 tarihli ve 6945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiş ve 15.03.2023 tarihli ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve internet sayfasında 07.04.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca bahse konu tescil edilen alan sınırlarına ve koordinatlarına http://says.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır