Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

Bolu ili, Seben ilçesi, Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanı Tescili

29 Mayıs 2023

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesi gereğince; Bolu ili, Seben ilçesi, Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının (Uydu görüntüsü üzerinde mor renkle gösterilen alan) koruma statüsü Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yeniden değerlendirilerek, Bakanlık Makamı’nın 13.04.2023 tarihli ve 6218609 sayılı Olur’u ile “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiş olup 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve internet sayfasında 29.05.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca bahse konu tescil edilen alan sınırlarına ve koordinatlarına http://says.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bolu ili, Seben ilçesi, Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanı Uydu Görüntüsü.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır