Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

Bolu ili, Seben ilçesi, Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanı Tescili

08 Ağustos 2023

1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesi gereğince; Bolu ili, Seben ilçesi, Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının (Uydu görüntüsü üzerinde yeşil renkle gösterilen alan) koruma statüsü Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yeniden değerlendirilerek, 28.07.2023 tarihli ve 7413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiş olup 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve internet sayfasında 08.08.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca bahse konu tescil edilen alan sınırlarına ve koordinatlarına http://says.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Solaklar Uydu GörüntüsüFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır