Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

E-KOOPERATİF YAZILIMI

27 Mayıs 2011
E-KOOPERATİF YAZILIMI


DUYRU

        Yapı kooperatiflerine (konut, toplu iş yeri ile küçük sanayi ve toplu konut kooperatifleri) ve üst birliklere yönelik kuruluş işleyiş denetim, bilgilendirme ve ilgili sektörler ve kuruluşlarla koordinasyon hizmetlerine etkin ve verimli bir şekilde geliştirilmesi ve istenilen bilgilere kolayca ulaşılabilinmesi için; https://yapikooperatif.bayindirlik.gov.tr adresinden PTT Şubelerinden alınacak e-devlet şifresi ile kooperatif ortak ve yöneticilerinin hizmetine girmiştir.

         Kooperatif yöneticileri gerekli güncellemeleri (Kooperatiflerle ilgili her türlü ilan ve tescili, ortaklar cetvelini v.b.) güncellemekle yükümlü olup; ortaklar bu bilgilere kendi e-devlet şifreleriyle ulaşabilecekler.E-KOOPERATİF SISTEMİNİN GENEL TANITIMI


1.Yapılan genel kurulların düzenli olarak işlenmesi (olağan/olağanüstü) scanerdan taratılıp işlenen genel kurulların olası nedenlerden dolayı genel kurala katılamayan ortaklar tarafından e devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları halinde genel kurul tutanaklarına ulaşabilme imkânı sağlayacaktır. Olağan genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatiflerin tepiti ve 6. Ayın sonunda suç duyurusu işlemlerinin takibi kolaylaşacaktır.


2.Kooperatifleri hukuki durumlarının (faal/tasfiye/münfesih/terkin) gibi bilgilerin güncellenmesi ve istatistik olarak ulaşabilinmesini sağlayacaktır.


3.Yapılan madde tadilatlarının girilmesi

Yeni ve güncel bilgilere ulaşılabilinmesi sağlayacaktır.(unvan,süre uzatımı,adres,amaç)müdürlüğümüz hangi sayı ve oluru ile yapıldığı sisteme işlenmesi mümkün olacaktır.


4.yönetim ve denetim kurulu bilgilerinin güncellenmesi

T.c kimlik bilgileri ad-soyadı, Göreve başlama, süreleri, yönetim kuruluna ait mal beyannamelerini ve kurumumuza teslim tarihlerine ulaşılabilecektir.


5.Genel kurullara katılan bakanlık temsilcisi

Bakanlık temsilcisinin adı, soyadı, ünvanı ve toplantıya katılma saati (mesai içi/mesai dışı),toplantıda bulunup bulunmadığı işlenmektedir.


6.Kooperatifin temel bilgilerine.

Kooperatifin unvan, vergi no, ticaret sicil no, kuruluş tarihi, ortak sayısı, arsıv no, bakanlık dosya no, gayrimenkul varsa türü, ediniliş tarihine ulaşılıp güncellenebilinmektedir.


AMAÇ:

İl Müdürlükleri, Bakanlık ve Kooperatifler paralel olarak bu sistemi kullanarak; koordinasyon hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde geliştirilmesi ve istenilen bilgilere gerek ilgili kooperatif ortaklarının, gerektiği halde ilgili kurumların kolayca ulaşılabilmesi sağlamaktır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır