Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ MERKEZ VE KÖROĞLU ÜNİTELERİNİN ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI YENİLENDİ

23 Aralik 2020
İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ MERKEZ VE KÖROĞLU ÜNİTELERİNİN ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI YENİLENDİ
İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ MERKEZ VE KÖROĞLU ÜNİTELERİNİN ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI YENİLENDİ
İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ MERKEZ VE KÖROĞLU ÜNİTELERİNİN ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI YENİLENDİ

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinin, turizm tesislerinin, apartman ve site yönetimlerinin, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çevre ile ilgili yaptığı yatırımları ve çevresel yönetime ilişkin girişimlerini teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmalarını desteklemek amacıyla “Çevre Dostu Projesi” başlatılmış olup,  bu kapsamda Valilik Makamının 27/12/2016 tarih ve 4588 sayılı onayı ile “Çevre Dostu Sertifikası Usul ve Esasları Yönergesi” yürürlüğe girmiştir.        

Çevre Dostu Projesi, enerjiyi verimli kullanarak, sularımızı koruyarak ve tasarruflu kullanarak, düzenli bir atık yönetim sistemi oluşturarak, havamızı koruyarak hem doğal çevreye katkıda bulunmak, hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bolu bırakmayı amaçlamaktadır.

Yönerge kapsamında başvuruda bulunan ve değerlendirmeler neticesinde 85(seksenbeş) puan ve üzerinde alan gerçek ve tüzel kişilere Çevre Dostu Sertifikası verilmektedir.        

Çevre Dostu Sertifikası sağlık kuruluşları için tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinde avantaj sağlamaktadır.

Bugüne kadar 1 adet kamu kurumu, 6 adet sanayi tesisi, 7 adet sağlık kuruluşu  ve 3 adet site olmak üzere 17 adet Çevre Dostu Sertifikası verilmiştir. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez ve Köroğlu Ünitelerinin Çevre Dostu Sertifikaları yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 (üç) yıl süre ile yenilenmiş olup sertifikaları  Hastane Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi Mehmet COŞGUN, İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim BAŞARAN ve Müdür Yardımcısı Sema ÇETİNKAYA’ya  İl Müdürümüz Oğuzhan KURT tarafından takdim edilmiştir. Hastanelerimize çevre konusunda yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederiz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır