Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

ÖZEL FATMA HATUN HASTANESİ’NE ÇEVRE DOSTU SERTİFİKASI VERİLDİ

10 Kasım 2021

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinin, turizm tesislerinin, apartman ve site yönetimlerinin, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çevre ile ilgili yaptığı yatırımları ve çevresel yönetime ilişkin girişimlerini teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmalarını desteklemek amacıyla “Çevre Dostu Projesi” başlatılmış olup,  bu kapsamda Valilik Makamının 27/12/2016 tarih ve 4588 sayılı onayı ile “Çevre Dostu Sertifikası Usul ve Esasları Yönergesi” yürürlüğe girmiştir.        

Çevre Dostu Projesi, enerjiyi verimli kullanarak, sularımızı koruyarak ve tasarruflu kullanarak, düzenli bir atık yönetim sistemi oluşturarak, havamızı koruyarak hem doğal çevreye katkıda bulunmak, hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Bolu bırakmayı amaçlamaktadır.

Yönerge kapsamında başvuruda bulunan ve değerlendirmeler neticesinde 85(seksenbeş) puan ve üzerinde alan gerçek ve tüzel kişilere Çevre Dostu Sertifikası verilmektedir.        

Çevre Dostu Sertifikası sağlık kuruluşları için tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinde avantaj sağlamaktadır.

Bugüne kadar 1 adet kamu kurumu, 6 adet sanayi tesisi, 9 adet sağlık kuruluşu  ve 3 adet site olmak üzere 19 adet Çevre Dostu Sertifikası verilmiştir Özel Fatma Hatun Hastanesi de yapılan değerlendirmeler sonucunda Çevre Dostu Sertifikası almaya hak kazanmış olup sertifikası İşletme Müdürü Ahmet AKTEPE, Müdür Yardımcısı Murat BURNAZ ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Elçin MERSİN’e  İl Müdürümüz Oğuzhan KURT tarafından takdim edilmiştir. Hastanemize çevre konusunda yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederiz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır