Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

AÇIK ARTTIRMA USULÜ PAY SATIŞI İLANI ( 284 ADA 32 PARSEL )

29 Mart 2023

               Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda, 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan Ayşe ÇİÇEK, Tolga TEMEL, Ramazan UĞURLU, ve Davut ARSLANDOĞDU’nun arsa paylarının 28.12.2022 tarihinde saat 10.00’da açık artırma usulü ile satışı esnasında üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürülmediğinden açık artırma usulü ile satış işlemi yapılamamış, daha sonra 06.03.2023 tarihinde saat 10.00’da açık artırma usulü ile 2. Satış işlemi için yapılan ihalede üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından yine pey sürülmemiştir. Bu nedenle, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 12. fıkrasındaki ““Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; … Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.” hüküm gereğince aşağıda bilgileri verilen payların bir sonraki satışının 10.04.2023 tarihinde saat 10.00’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonunda (Adres: Sağlık Mah. Şehitler Cad. No:54 PK:14300 BOLU)  yapılmasına karar verilmiştir.

                6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 11. fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu maliklerin hisselerinin satışına anlaşma sağlayan paydaşlar ve anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslar da katılabilecektir.

                6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Müdürlüğümüze beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.

İlanen duyurulur.

 

Malik Adı

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Hisse Oranı

Niteliği

Rayiç Bedel (TL)

Teminat (TL) 

İmar Durumu

Ayşe ÇİÇEK

Merkez

Karamanlı

284

32

1258.00m2

1/20

Arsa

389,055.40 TL

38,905.54 TL

Konut Alanı

(498 m2 yol terki bulunmaktadır)

Tolga TEMEL

1/20

Arsa

389,055.40 TL

38,905.54 TL

Ramazan UĞURLU

1/20

Arsa

389,055.40 TL

38,905.54 TL

Davut ARSLANDOĞDU

1/20

Arsa

389,055.40 TL

38,905.54 TL

Not: Sözleşme örneği, Teminat Hesabı bilgileri ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeler Müdürlüğümüzden öğrenilebilir. Satış yapılamaması durumunda diğer satış işlemi Ekim ayında yapılacaktır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır