Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

Bolu ili, Seben ilçesi, Kabak Köyü Doğal Sit Alanı Tescili

28 Mart 2023

                 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesi gereğince; Bolu ili, Seben ilçesi, Kabak Köyü Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesine ilişkin yürütülen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, söz konusu alan Bakanlık Makamının 14.02.2023 tarih ve 5751084 sayılı Olur'u ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiştir.

                 Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüzün internet sayfasında 28.03.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca bahse konu tescil edilen alan sınırlarına ve koordinatlarına http://says.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır