Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

BOLU ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

27 Aralik 2022
BOLU ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
BOLU ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

7394 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÜRE UZATIMINDA SON GÜNLER

  • 6292 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GEREK 2/B TAŞINMAZLARI GEREKSE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞLARINDA
  • 4706 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYE MÜCAVİR ALAN VEYA İMAR PLANLARI KAPSAMINDAKİ TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞLARINDA
  • AYRICA 3194 SAYILI İMAR KANUNU KAPSAMINDA İMAR BARIŞINDAN FAYDALANMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR AÇISINDAN

 SON GÜN 31.12.2022

?BOLU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ     

          15/4/2022 tarihli Resmî Gazete yayımlanan 7394 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle  Hazine taşınmazlarına yönelik  3194 sayılı İmar Kanununda, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanununda çeşitli değişiklikler yasalaşmıştır.

            Anılan mevzuat değişiklikleri ile;

1- İmar barışında Hazine arazilerinin satın alma başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. İmar barışında Hazine arazileri satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on peşin ödeme indirimi getirilmiştir. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık  Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

2- İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralama hakkı getirilmiştir. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

3-2/B alanlarında bulunan taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında, Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun (Belediye mücavir dışı)  ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun (Belediye mücavir içi) kapsamında satışına ilişkin olarak;

a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

c)Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı  İl Merkezinde ise Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise ilçe Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

4- 6292 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8. maddesi  kapsamında olanların başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili  Hazine taşınmazı  İl Merkezinde ise Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

5- 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılan taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili  taşınmaz   İl Merkezinde ise Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.


Videolar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır