Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

HAYVANSAL DIŞKILARIN YÖNETİMİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

09 Eylül 2022
HAYVANSAL DIŞKILARIN  YÖNETİMİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR
HAYVANSAL DIŞKILARIN  YÖNETİMİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

          Çiftliklerde oluşan hayvansal dışkının bir bölümü çiftçiler tarafından tarlalarda değerlendirilmekte, büyük bir kısmı ise doğaya gelişigüzel bırakılmaktadır. Bu gelişigüzel kullanım İlimiz topraklarının, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ayrıca hava ve koku kirliliğine sebebiyet vermektedir. Koku kirliliği toplumdaki yaşam kalitesini düşürmekte ve İlimiz turizmini olumsuz yönde etkilemektedir.

          Bu nedenle hayvan çiftliklerinden kaynaklanan dışkının uygunsuz bertarafının önlenebilmesi amacıyla bekletilmeksizin hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklı dışkıların yakıldığı, geri kazanıldığı ve/veya bertaraf edildiği çevre izni/lisansı almış geri kazanım/bertaraf (kompost, gazlaştırma, yakma, biyogaz vb.) tesislerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

          Bu kapsamda; Bolu İli sınırları içerisinde, çiftlik hayvanlarından kaynaklanan hayvansal dışkının kullanımı, taşınması, geri kazanımı veya bertarafı ile ilgili olarak Bolu İli Mahalli Çevre Kurulunun 27/06/2022 tarih ve 88 sayılı kararı ile Hayvansal Dışkıların Yönetiminde Uyulacak Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

          Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan hayvansal dışkıların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması amacıyla hazırlanan usul ve esaslar kapsamında taşıma, gübre amaçlı kullanım ve bertaraf konularında uyulması gereken hususlar belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Atık/gübre taşıma araçlarında; tarımsal amaçlı olarak toprakta kullanılacak olanlar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygunluk yazısı, geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilenler için ise Hayvansal Dışkı Taşıma ve Geri Kazanım/Bertaraf Formu bulundurulacaktır.
  • Atık/gübre taşıyan araçlarla başka malzeme taşınması biyogüvenlik açısından risk teşkil edebileceğinden uygun görülmemektedir. Bu nedenle atıklar (hayvansal dışkı) yalnızca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Araç Kayıt Belgesi’ni almış araçlar tarafından taşınacaktır.
  • Çiftlik (kümes, ahır vb.) sahiplerinin mevcut hayvan çiftliklerinde oluşan hayvansal dışkılarını verecekleri çevre izinli/lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri ile sözleşme yapmaları ve bu sözleşmeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne 27 Eylül 2022 tarihine kadar sunmaları gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket eden kümeslere entegreler tarafından civciv verilmeyecektir.

 

       Bu usul ve esaslarda belirtilen hususların denetimi Kolluk Kuvvetleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak ve belirtilen hususlara aykırı hareket edenler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

HAYVANSAL DIŞKILARIN YÖNETİMİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Ek 1- Hayvansal Dışkı Taşıma ve Bertaraf Formu

Ek 2- Araç Kayıt Belgesi

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır