Bolu Valiliği
Bolu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bolu Valiliği
Bolu Valiliği

SIFIR ATIK VİZYONU İLE HAYVANSAL ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BOLU’DA YAPILACAK

26 Aralik 2022
SIFIR ATIK VİZYONU İLE HAYVANSAL ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BOLU’DA YAPILACAK

Çalıştay Tarih / Yer: 05-06 Ocak 2023 - Hampton by Hilton Bolu

Geçmiş yıllardan günümüze nüfus, satın alma gücündeki artış ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde Ülkemiz genelinde atık miktarı artmaya devam etmekte ve bu artış, sıfır atık yönetimi anlayışı ile atıkların sürdürülebilir ve entegre yönetiminin gerekliliği ihtiyacını doğurmaktadır.

Atıkların, geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içerisinde değerlendirilmeden bertarafı, hem maddesel, hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Teknik, ekonomik ve sosyal disiplinler ile çok yönlü ilişkiler içerisinde olan sürdürülebilir atık yönetimi; atık azaltım/önleme, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanıma odaklanmayı, atık hiyerarşisi çerçevesinde sıfır atık yönetimini zorunlu kılmaktadır. Sıfır Atık yaklaşımının ilgili paydaşlar arasında; ortak hedef ve dilin belirlenerek nitelikli uygulamaların geliştirilmesi, israfın önlenmesi, zaman ve maliyet açısından verim alınması amacı ile azami özen ve hassasiyetin gösterilerek titizlikle uygulanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, hızla gelişmekte olan hayvancılık sektöründeki modernleşme ve yoğun işletmecilik, bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda önemli bir ekonomik potansiyel olan atıklar hayvan sayısı ile birlikte çevre için sorun olabilmekte, gerekli önlemler alınmadığı taktirde, hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan atıklar havayı, toprağı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirletebilmektedir. Bu amaçla özellikle hayvancılık işletmelerinde oluşan atıkların olumsuz çevre koşulları yaratmaması için alınması gerekli yasal ve teknik önlemlerin irdelenmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda hayvancılık işletmelerinden (çiftlikler, kesimhaneler vs.) kaynaklanan atıkların olumsuz etkileri, bertaraf yöntemleri ve alınabilecek önlemler ile ilgili Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Üniversitelerin ve ilgili paydaşların katılımıyla  İlimizde 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde Hampton by Hilton Bolu otelde  “Sıfır Atık Vizyonu İle Hayvansal Atıkların Yönetimi Çalıştayı” yapılacaktır.

Çalıştay, Mevzuat, Çevresel Etkiler ve Biyogüvenlik, Hayvansal Atıkların Yönetimi ve Değerlendirilmesi ve Değerlendirme başlığı altında 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olup bu oturumlarda 18 adet sunum yapılacaktır. Sunumlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Tübitak Mam, Makine Mühendisi Pieter van Beuzekom ve Koku Giderim Uzmanı Mehmet BURSALIOĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

Çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,  Ankara, Aksaray, Afyon, Balıkesir, Bartın,  Bilecik, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Uşak, Zonguldak illerinden Valilikler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, İlimiz kamu kurum ve kuruluşları, ülkemizdeki ilgili sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılımcı olarak davet edilmiştir.

Çalıştay sonucunda görüşülen konular ile ilgili olarak bir sonuç raporu hazırlanacak ve yayımlanacaktır.

Çlıştay Programı için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır